LEV I NUET MEN LÄR AV HISTORIEN

lördag 6 april 2013

Ejder - betongbarriär

Tema denna vecka hos SussoKai är "fågel". Det är många som spejar både efter vårblommor och flyttfåglar. I fredagens ortstidning står att man sett tusentals ejdrar, som är på väg söderifrån.

I Nynäshamn har en del slagit sig ned för gott. Det är våra annorlunda betongbarriärer, utplacerade för att styra trafiken och stänga av den från gångvägar eller cykelbanor, som är utformade som en ejder. De är skapade av konstnären Sam Westerholm för Nynäshamns kommun. Valet av fågel föll på ejdern just för att den är en sjöfågel och därför passar en skärgårdsstad som Nynäshamn.

Sam Westerholms ejderhona, eller ådan, ligger helt stilla, mitt i larmet, och ruvar på sina ägg. Betongejdrarna kan vara svåra att urskilja för de synskadade, eftersom fåglarna har samma färg som omgivande gata. Då konstverk skyddas av upphovsrätten har en överenskommelse träffats med konstnären att betongejdrarna förses med kontrastmålning/reflex på sockelkanten.

Inga kommentarer: