LEV I NUET MEN LÄR AV HISTORIEN

måndag 3 augusti 2015

Minneslunden


I helgen gjorde jag ett besök på minneslunden vid Ösmo kyrka. Jag passerade kyrkan. De äldsta delarna är från 1100-hundratalet.
Vid själva minneslunden har man gjutit en damm. Vattnet sipprar ut ur en sten ned i dammen. Runt om är vaser med blommor nedstuckna i gruset.
Mitt emot stenen, rakt över dammen sker avrinningen ned i en liten konstgjord bäck.
Det var en vacker solskensdag igår. Jag satt en stund på en av bänkarna och studerade mina nejlikrosor. De minner om min familj, min mor och far som alltid höll ihop, min bror som höll sig nära dem och så han, som är på väg bort.

Länk:
Nature Footstep - fånga ljuset 149
Wikipedia - Ösmo Kyrka