LEV I NUET MEN LÄR AV HISTORIEN

fredag 22 november 2013

Äpplen med karbendazim


Min man var riktigt moloken härom morgonen. I Svenska Dagbladet (SvD) 2013-11-21 hade han läst, att hormonstörande bekämpningsmedel är vanliga i svenska livsmedel enligt en undersökning gjord av Naturskyddsföreningen.

SvD skriver i sin faktaruta, att Livsmedelsverkets tester visat, att 40 procent av de svenska äpplena innehåller rester av karbendazim. Karbendazim är cancerframkallande, hormonstörande och reproduktionsstörande. Ingen vet om det finns en säker gräns för hur mycket karbendazim vi människor tål.

Och han som äter äpplen varje dag. Han är besviken. Jag är besviken, eftersom mitt förtroende för svenskproducerat har blivit en aning naggat i kanten.

Länk:
Naturskyddsföreningen
Livsmedelsverket - hittade inte tester som SvD hänvisar till

1 kommentar: