LEV I NUET MEN LÄR AV HISTORIEN

måndag 28 juli 2014

Fållnäs


På väg till landet passerar vi Fållnäs gård. Varje år brukar gården skaffa kalvar, som får gå på bete över sommaren i de stora hagarna alldeles vid Fållnäsviken tillsammans med får och lamm.

På en sida växer stora träd, som utgör en del av allén. Ett av träden har varit dött länge. Förra året sågade man ned det, sannolikt för att nedfallande grenar utgjorde en risk för betesdjuren.
Mellan hagarna rinner ett litet vattendrag, mer som ett brett dike. Över detta har man byggt en bro och några träd skapar skugga. Där har de smarta kalvarna samlats i svalkan och skuggan, nu när temperaturen varit runt plus 30 grader.

Några av dem tittar nyfiket, när jag tog några bilder genom bilfönstret - vackra, välmående, rena kreatur med nummerbricka i öronen. Önskar alla kor hade det så bra.

Inga kommentarer: