LEV I NUET MEN LÄR AV HISTORIEN

måndag 21 december 2015

Så har det alltid varit

Jag har alltid funnit nöje i att läsa böcker. Det är en god tradition värd att föra vidare. Varje jul försöker jag hitta lämpliga böcker till mina barnbarn. I år har jag letat bland ungdomsböckerna - barnböcker är ett avslutat kapitel.
Jag tittar på några av mina egna böcker, 'Flickornas julbok' från 1945 respektive 'Flickorna i femte klass' från 1956. Flickor läste flickböcker. Alltmer barnböcker hade börjat komma ut efter krigsslutet 1945 - världen skildrades utifrån ett barnperspektiv. 
På 1970-talet blev ämnena mer realistiska och ämnes- och motivvalet breddas. Min dotter hade fötts. Flickaktigheten håller i sig i 'Akta dej Katja' från 1979 och 'Kulla Gulla' från 1984. Om jag varit pojke eller fått en son kanske urvalet sett annorlunda ut.
Idag uppvisar ungdomsböckerna en helt annan mångtydighet än tidigare. De är mer personorienterade, åtminstone de jag köpt i år. De innehåller berättelser, intriger, teman och rollfigurer. Gränsen mellan ungdomsbok och vuxenbok har blivit mer flytande. Jag rodnar.

Att läsa är ett bra sätt att utvecklas och lära nya saker. Samtidigt som man lär sig saker utgör de en enorm inspirationskälla.

Det är Anna som bestämt månadens lördagstema. Övriga som ingår i gruppen kan du ser här.

4 kommentarer:

lavendia sa...

Viktigt att läsa böcker, det tycker jag med. Jag minns också den typen av böcker från min ungdom.
Nu tycker jag det är svårt. Jag blir så glad när någon recenserat så jag får ett tips.God Jul!/ Britt

cat sa...

Håller helt och hållet med dig. Att läsa är ett nöje som helt klart bör föras över till yngre generationer. Jobbar ju med böcker och kan hålla med om att gränserna har suddats ut, kanske lite väl mycket, mellan ungdoms- och vuxenböcker. Många yngre barn, främst tjejer i nio-tioårsåldern gillar ju också att läsa böcker för tonåringar och i många fall går de hem med vad jag tycker är riktigt olämpligt läsmaterial för deras ålder. Men jag har inte rätt att hindra dem och om föräldrarna inte är med och ser vad de lånar med sig, så.....

God jul!

♥ Hannele på Hisingen sa...

Nostalgi! Roligt när barnbarnen gillar böcker.

Tove Olberg sa...

Böcker är bra till barn och barnbarn. Tiden går.
Roligt få ta del av ditt inlägg i ämnet!