LEV I NUET MEN LÄR AV HISTORIEN

tisdag 19 juli 2016

Fjärilsstigen Stora Vika (del 3)


På en bergshäll hade man tagit bort skogen och låtit blommor etablera sig. Där finns nu bl.a. säfferot, som trivs på kalkrik mark. Blomflockarna lockar olika insekter. Makaonifjärilens larver lever på denna dillsläkting. Jag hoppas att de båda guiden släppte ut under lördagens tur hittar blommorna.
Humlebaggen finns också på blommorna runt kalkbrottet.

Länk:
Our world Tuesday 

Inga kommentarer: