LEV I NUET MEN LÄR AV HISTORIEN

onsdag 10 november 2010

Fototriss denna vecka - COOL

Temat för fototriss denna vecka är "cool" där man även tävlar om en vinst - en kompakt videokamera från coolstuff.se. Ja, ibland känns det väldigt kallt, riktigt iskallt. Jag ser att en hel del tävlande (liksom jag) hämtar bilder från natur och trädgård.

Köksväxter - Vilket utsäde som får säljas och odlas inom EU är mycket hårt reglerat och kontrollen för godkännande är omfattande och dyr. Allt som säljs måste finnas med på en sortlista över godkända fröer. EU har utfärdat nya direktiv och tanken är att sorter, som är värda att bevara för att de är unika för en viss region, ska få ett lättare och billigare regelverk.

I Sverige ska köksväxtsorter ha en anmälningsavgift, som är på 3000 kronor samt en årlig avgift på 2000 kronor (alltså 5000 kronor det första året), vilket ska gälla från årsskiftet 2011. En del växter i sortimentet, som är intressanta och unika för våra nordliga breddgrader, har många gånger inte den officiella dokumentation som krävs för godkännande. De har inte heller en omsättning, att de kan bära sådana kostnader. Dessa kommer att försvinna.

Visst måste vi följa den lagstiftning som utfärdas i EU men de svenska myndigheterna verkar alltid tolka EU-regler till nackdel för Sverige. Avgiften bestäms av varje land.

I exempelvis Storbritannien, som har en frömarknad som är mer än tio gånger så stor som den svenska, har myndigheterna bestämt att kostnaden ska ligga på 100 pund per sort (drygt 1000 kronor). Man har också sagt att branschen har tre år på sig att registrera och till fullo införliva de nya direktiven.

Jordbruksprodukter - Även listan över bekämningsmedel ses över av EU. Där har man bestämt att vissa preparat för ogräsbekämpning ska förbjudas, vilket i och för sig är bra. Men medan övriga EU-länder får två år på sig att anpassa sina odlingar gäller reglerna redan för säsongen 2011 för Sverige. Kemikalieinspektionan ger inte dispens. Handhackning är enda alternativ för exempelvis lökodling, vilket fördyrar varan, som kan komma att utkonkurreras av importerad lök, som alltså är besprutad. Våra svenska lökodlingar kommer att försvinna.

Inga kommentarer: